O VODĚ

Našim zákazníkům dodáváme vysoce kvalitní pitnou vodu, čerpanou ze 180 m hlubokého vrtu (podzemní jezero) na území ČR.

V porovnání s vodami na českém trhu můžeme vyzdvihnout její minimální obsah sodíku (méně než 1 mg/litr – nejméně mezi vodami na českém trhu), vyvážený obsah vápníku a optimální celkovou mineralizaci 320 mg/litr (doporučené rozmezí je 250 až 500 mg/litr). Složením a chutí připomíná vodu EVIAN. Naše voda je deklarována jako voda KOJENECKÁ (tj. nejvyšší stupeň kvality), nemusí tedy prodělat jakékoliv úpravy a je neustále pod dohledem akreditované laboratoře, a to v každé výrobní šarži. Spotřebitel má tedy záruku, že kupuje chemicky i mikrobiálně čistou vodu, odpovídající všem požadavkům.

Minimální trvanlivost je 1 rok od data výroby.

Slideshow